Kataszteri földmérés

Az ingatlan-nyilvántartást érintő, földrészletekkel kapcsolatos földmérési és térképezési feladatok tartoznak ebbe a témakörbe. Annak érdekében, hogy az Ügyfeleink eligazodhassanak a különböző munkák között röviden bemutatjuk a leggyakrabban előforduló munkákat.


Ha egy frissen elkészült építményt, vagy már egy régóta meglévőt szertne feltüntetni az ingatlan-nyilvántartásban legyen szó lakóházról, gazdasági épületről vagy üzlethelységről akkor Önnek épületfeltüntetésre van szüksége.
Banki kölcsön igénylésekor, adásvételkor jelentkezhetnek problémák, hiszen számos, régóta létező épület nincs feltüntetve az ingatlan-nyilvántartásban. Amennyiben nem biztos abban, hogy az Ön telkén lévő épületek szerepelnek a nyilvántartásban, tájékozódhat az illetékes járási földhivatalban, valamint számíthat cégünk segítségére is, mi díjmentesen utananjárunk.
Amennyiben 10 évnél idősebb egy épület, akkor lehetőség van fennmaradási engedély kérésére egy egyszerű az eljárás keretein belül.
Az újonnan befejezett építmények már nem kaphatnak végleges használatbavételi engedélyt záradékolt változási vázrajz nélkül. Ez azt jelenti, hogy mindenképp el kell készíteni az épületfeltüntetést. A lehető leggyorsabb ügyintézés végett érdemes előre gondolni a földmérési feladatokra. Amennyiben Ön építkezik, kérjen tőlünk ajánlatot.

Ha az épület engedélyeztetése az új e-építés rendszerében kezdődött, akkor a záradékolt változási vázrajzot fel kell tölteni az E-Építés rendszerébe. Ehhez az okmányirodában ingyenesen igényelhető ügyfélkapu hozzáférés szükséges. A vázrajz feltöltését az E-Építés erre kialakított felületén lehet megtenni.

Az ingatlan-nyilvántartási térképen rögzített határokat, birtoklási viszonyokat jelenítjük meg a terepen. Mivel az ország térképállománya igen hosszú múltra tekint vissza így a nyilvántartás hordozza a korábbi eljárások, térképezési gyakorlatok hibáit, problémáit. Ezért a partalan és olykor igen drága perekbe torkolló rossz szomszédi viszályokat elkerülendő sose álljon neki, kétes megbízhatóságú térképek alapján a földje "kimérésének". Ezt a feladatot mindenképp földmérőre kell bízni, de milyen esetekben van szükség kitűzésre?
Ha termőföldet, építési telket vásárol, nem biztos, hogy a tulajdoni lapon feltüntetett terület megegyezik a valóságban rendelkezésre állóval, nem rittka, hogy komoly eltérés tapasztalható. A kitűzéssel megelőzhető kellemetlenségek és esetleges enyagi károkhoz képest egy kitűzési munka költsége csekélység.
Ha kerítést, vagy más állandó jellegű építményt készül emelni a telekhatár közelében, fontos, hogy azt biztosan a helyére tervezhesse és később ne alakulhasson ki birtokvita, pereskedés, elbontatás.
Gyakori probléma a földterületek kitűzése, legyen szó a teljes területről, vagy a tulajdoni hányadok leosztásáról, hogy mindenki az őt megillető területet használhassa.
Ha bizonytalan a földrészletének határaiban, forduljon hozzánk és kérje ajánlatunkat.
Az ingatlanok határainak a módosítása céljából végzett feladatok tartoznak ebbe a kategóriába. Ezalapján beszélhetünk megosztásról (amikor egy nagyobb földrészletből újak jönnek létre), összevonásról (több földrészletből lesz egy)  vagy határrendezésről (az egyes földrészletek közös határvonalai módosulnak csupán). Az ilyen jellegű munkákat körültekintő egyeztetés kell, hogy megelőzze, mivel tekintettel kell lenni a helyi építési szabályzatokra és szükséges lehet más hatóságokkal való egyeztetésre is. Amennyiben telakalakítást tervez, örömmel állunk az Ön rendelkezésére.
Amennyiben termőföldje művelési ágát kell megváltoztatni, például erdősítéskor, gyümölcsös, vagy szőlő telepítéslerok, ezt az ingatlan-nyilvántartásban is rendezni kell. Ilyen feladat a művelésből való kivonás is, abban az esetben ha nem mezőgazdasági célra kívánja valaki használni a területét.
Amennyiben többen birtokolnak egy földrészletet lehetőség van a használat rögzítésére, ami a támogatások és egy későbbi kimérés alapját képezheti. Ez a tulajdoni viszonyokra nincs hatással, így lehetőség van megállapodni a tulajdoni arányoktól eltérő használatban is.
Telki szolgalom alapján a jogosult fél más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék. Szolgalmat alapítani számos célból lehet,íme néhány példa: átjárás, vízellátás és vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, épület megtámasztása céljára vagy a jogosult számára előnyös más hasonló célra. Ha valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, hogy a jogosult földjeiken átjárjon.
Mivel ez a témakör igen összetett, ha további kérdése lenne, szívesen állunk a rendelkezésére.

 

Hasznos linkek a földügyekben:

Földhivatalok
Nyomtatványok
Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására irányuló kérelem I-II.
E-Építés változási vázrajz feltöltése

 


Mérnökgeodézia Mérnökgeodézia

A mérnökgeodézia tárgykörébe a mérnöki létesítmények tervezésével, kivitelezésével és az üzemeltetésükkel kapcsolatos geodéziai munkák tartoznak. Számíthat ránk, ha tervezési térképre, szerkezetek kitűzésére, térfogatszámításra van szüksége illetve bármilyen egyéb geodéziai probléma megoldásában.


 • Alapponthálózat létesítése
 • Utak ellenőrzése
 • Szerkezetek méretellenőrzése
 • Tervek vizsgálata
 • Tanácsadás

 • Alapponthálózat létesítése
 • Tervezési térkép készítés
 • Épületek felmérése, kívül belül

 • Alapponthálózat létesítése
 • Kitűzések
 • Mozgásvizsgálat
 • Térfogatszámítás
 • Méretek ellenőrzése